Nyhedsbrev Februar 2021

Nyhedsbrev – februar 2021

Kære medlemmer i Kunstforeningen faust

I dag er det den 26. februar – sidste fredag i februar – med andre ord dagen, hvor kunstforeningens generalforsamling ifølge vedtægterne skulle have fundet sted.

Coronapandemien har dog foranlediget, at vi tidligere har udsat GF til en anden dato i marts måned, men da pandemien med den muterende variant B 117 (som er meget mere smitsom og også farligere end den COVID 19, som vi kender) nu er over os i Danmark og forventes at blive værre hen til medio april, er restriktionerne med nedlukninger osv stadig meget stramme, og forsamlingsforbuddet er fortsat også kun 5 personer inden døre.

Det giver sig selv at vi er nødt til at flytte GF endnu engang. Vi planlægger at afholde årets GF den sidste fredag i august dvs. den 27. august. Indkaldelse vil selvfølgelig blive fremsendt til medlemmerne som vanligt. De indkøbte gevinster til dette års GF kan ses på hjemmesiden www.kf-faust.dk og på gruppens FB-side ”Kunstforeningen faust”.

Bestyrelsen skulle have været samlet til bestyrelsesmøde onsdag den 24/2, men i stedet holdt vi møde via mail-korrespondence. Vi blev enige om at foreslå, at kontingentet for 2021 bibeholdes på 350,- kr pr medlem, og vi vil ligeledes venligst bede om, at kontingentet som vanligt indbetales i marts måned på dette kontonr. Reg.nr. 2334 Kontonr 3488-723-587.

Mens vi væbner os med tålmodighed, flere og flere bliver vaccinerede, og vi alle venter på, at Danmark kan åbne mere og mere op på forsvarlig vis, må vi fornøje os så godt, som vi nu kan hver for sig. Vær opmærksom på diverse kunstopslag, som jeg lægger ud på gruppens FB-side, når jeg møder dem på de sociale medier.

Vi glæder os rigtig meget til at kunne mødes med jer igen om vores fælles interesse KUNSTEN.

De bedste hilsener

På bestyrelsens vegne

Karen Degn (fmd)