Nyhedsbrev Oktober 2020

Kære medlemmer i KF-faust.

Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen for at fortælle, hvad der aktuelt rører sig i vores lille kunstforening.

Hen over sommeren er der kommet styr på kasserertjansen ved Anny og Inger, og medlemslisten har dermed også kunnet nærlæses mht betalinger – nogle enkelte medlemmer (det er ganske få) har ikke fået betalt kontingent for 2020, jer det drejer sig om, vil snarest modtage en reminder i mail indbakken. Ligeledes er der kommer styr på hjemmesiden – gå selv ind og se nærmere herpå. Vi har været så heldige, at Mette J. har tilbudt fortsat at hjælpe os med dette, hvilket vi er glade for og selvfølgelig har takket ’ja’ til.

Bestyrelsen har været afsted for at indkøbe gevinster til udlodning. Vi valgte at besøge et galleri for at tilgodese afstandskravene i disse coronatider, og for at kunne se flere/mange udstillere det samme sted. Vi lavede aftale om et besøg med Galleri Art Expo i Hørning, og vi fik købt en del gode gevinster den dag. Gevinsterne vil I kunne se både på hjemmesiden www.Kf-faust.dk og i FB-gruppen ”Kunstforeningen faust”.

Som I alle er bekendt med, er smittespredningen med Covid-19 steget de seneste uger både i Danmark og i Europa. Med dette i hukommelsen talte vi meget nøje vores kommende udstillingsweekend igennem. Anette har haft kontakt med og lavet aftale med i alt 9 spændende kunstnere – malerier, smykker, glas og pileflet. Men da flere af udstillerne delte samme bekymring  som os vedr. Covid-19, hvis vi  gennemførte weekenden selv med alle retningslinjerne in mente, besluttede vi på vores sidste bestyrelsesmøde at AFLYSE udstillingen i 2020. Udstillerne vil blive spurgt, om deres muligheder for at deltage i udstillingsweekenden den 30. + 31. oktober 2021 i stedet for.

Denne aflysning medfører, at vi har penge stående på kontoen, som skulle have været brugt til gevinster købt på udstillingsweekenden. Bestyrelsen har i stedet talt om, at vi tager af sted på et par mindre indkøbsture hen over efteråret, så vi får gevinsterne i hus til næste års generalforsamling.

Malergruppen faust har (som så meget andet) haft nogle måneders pause i forår og sommer. Gruppen – som p.t. tæller 10 medlemmer – begyndte igen at mødes i august måned. Der har været mødt 4 – 5 malere pr. gang (forfald bl.a. pga. sygdom), og der er desuden aftalt undervisning af Bente Stæhr sidst i oktober. Mødedatoer er 2. og 4. mandag i hver måned. Gæstemalere kan deltage – kontakt Maren Grønkjær mob. 20121605.

De bedste hilsener – Pas på jer selv og hinanden.

Karen Degn (fmd) – Kf-faust