Nyhedsbrev Juli 2020

Nyhedsbrev – juli 2020

#vistårsammenhverforsig #holdafstand #sprithænder

Kære medlemmer i Kunstforeningen faust

Bestyrelsen har holdt ordinært møde den 30. juni, hvor vi drøftede ’livet i Kf-faust 2020’ som pga coronaen har været og er anderledes, hvilket det fortsat også vil være en tid endnu – og det handler dette Nyhedsbrev om. Vi er flere bestyrelsesmedlemmer i risikogruppen, og måske netop derfor er vi ekstra bekymrede og ektra forsigtige, noget der i hvert fald sætter sit præg på vore beslutninger – også fremadrettet.

Indkøbsturen den 20. august er AFLYST

Vi vurderer at risikoen er for stor i relation til samkørsel i private biler, besøg hos kunstnere i deres hjem/atelier, hvor pladsen kan være trang og ligeså spisning på restaurant/kro kan være svær mht afstanden, hvis vi er mange. Det er selvfølgelig ligeså ærgerligt som så meget andet, der har været og er anderledes, men vi vil glæde os til at planlægge en indkøbstur i 2021 med masser af spændende kunst og besøg, når vi kommer på den anden side af coronaen.

Gevinster til udlodning på GF 2021

Bestyrelsen vil selvfølgelig sørge for, at der igen i år bliver indkøbt nogle gode gevinster, som medlemmerne kan vinde ved GF fredag den 26. februar 2021.

Den første gevinst er i hus – en bronzefigur fra Lene Purkjær Stefansen – nr 2 i en serie på 50 (Læs også nederst i dette Nyhedsbrev). Desuden har vi købt 2 krus ”Vi synger sammen” med Phillip Faber til udlodning  på indgangsbilletten.  Foto af disse gevinster er vedhæftet denne mail som filer.

Galleriaften den 16. september er ligeledes AFLYST

Vores galleriaftener i 2019 har været rigtig gode og velbesøgt, og vi ønsker det skal fortsætte i disse gode takter. Da det at synge er en grundtone for aftnerne sammen med kunstfortællingen, og der derfor skal være 2 meter imellem deltagerne, har vi skønnet at galleriet er for lille til at kunne rumme lige så mange deltagere, som der har været mødt frem de foregående gange – og vi vil ikke kunne bære at skulle være nødt til at afvise nogen ved døren. Vi håber det kan lade sig gøre at afholde galleriaften i foråret 2021 i stedet for.

Udstilling sidste weekend i oktober

Vi er optimistiske og der arbejdes på at lave aftale med udstillere til den årlige kunstudstilling i Galleri faust den sidste weekend i oktober

Overdragelse til ny kasserer

Det er nu blevet muligt at møde op i banken og få overdragelsen bragt i orden, som en forudsætning for, at den nye kasserer (Anny) kan komme ind på KF-faust’ konto og blive opdateret mht ind- og udbetalinger m.v.

Hjemmesiden

Hjemmesiden har ligget urørt det første halve år i 2020 – igen pga corona – dvs. der mangler opdateringer om den nye bestyrelse, referatet fra GF 2020 og en allerede indkøbt gevinst. Men også dette, vil vi forsøge at få rettet op på.

Til gengæld kører vores facebook gruppe ”Kunstforeningen faust”, så alle der er på FaceBook også kan følge med der vedrørende de ting, der sker i vores egen kunstforeningen, men også info om mange andre kunstrelaterede events eller virtuelle kunstevents – er du endnu ikke medlem af denne gruppe, så søg om medlemskab, det er gratis for alle.

Hermed sendes I alle de bedste ønsker om en god sommer – Pas på jer selv og hinanden – Og på gensyn i Kf-faust

Karen Degn (fmd)

Her følger Lene Purkjær Stefansens lille skriv som følger med den indkøbte bronzefigur:

”Følelsen af at være tæt .. bare følelesen af.

”Jeg holder så meget af dig”

Når jeg tænker på følelsen af at være tæt, så mærkes den.

I en tid med 2 meters afstand.. i en uvirkelig tid.. foråret 2020

Vi må og kan vise kærlighed og støtte kun med ord og på afstand, det er vigtigt.

Når det i nuet er svært, at give et virkeligt kærligt kram..

eller bare det at give hånd, som er en del af vores gode opdragelse.

Ord kan være m¨den vi løfter hinanden mentalt, når vi ikke kan og må med fysisk kontakt. Alligevel kan de.. ordenevære svære at sige højt. Kærlighed omsorg og følelsen af.. er alt værd. De mærkes.. og er vigtige at mærke .. i roen alene med få, at give sig tiden til at mærke. I en tid hvor det er vigtigt at bevare modet, håbet og troen på.. også de dage hvor modet, håbet og troen på .. truer med at løbe sin vej. Vi finder hver især små ting, der giver støtte, små ting, der får tankerne på flugt .. og troen på.. til at finde vej tilbage og give mod og håb.Kærligheden og følelsen af kærlighed, nærhed og omsorg giver næring for nuet.

Tankerne fra den her tid er gode, at skrive ned og gemme til tiden senere. Gem kortet .. giv det tilbage.. eller bare læs det højt sammen.

Det er så godt at huske.. nu når det er som det er.. så finder vi også tid til følelsen af.. den er så vigtig at mærke.. Den er så vigtig at huske.. følelsen af..

Vi er tæt! Med få i nuet.. og tæt med mange i hjertet.

”Følelsen af at være tæt.. bare følelsen af”

Pas godt på dig!”