Nyhedsbrev April 2020

Nyhedsbrev – april 2020

Kære medlemmer i Kunstforeningen faust.

Kort tid efter vores generalforsamling den 28/2 kom Covid-19 virussen for alvor til Danmark, og landet blev lukket ned med alt, hvad deraf følger menneskeligt, økonomisk, kulturelt m.m.

Kf-faust har selvfølgelig også fulgt de gældende retningslinjer. Det første, der blev aflyst, var det planlagte besøg med gallerigudstjeneste, frokost og fernisering hos Galleri Munken v/ Løkken – de første af vore medlemmer havde tilmeldt sig og betalt, da ændringen kom. Vi må se til næste år, om der igen er stemning for dette arrangement. Den næste ændring er vores galleriaften den 13. maj med Karin Ulrich, den er blevet udsat til den 16. september med samme kunstner – dette også med baggrund i forsamlingsforbuddet på 10 personer, som lige nu står til at gælde til og med den 10. maj.

Malergruppen faust har selvfølgelig også måttet aflyse diverse maleraftener heriblandt en aften med underviser Bente Stæhr.

Bestyrelsen nåede at holde sit første møde den 11. marts – med afstand ved bordene, med  god håndhygiejne og uden at røre hinanden – det var samme aften, som DK blev lukket ned. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand – Karen Degn,

Næstformand – Anette Rind Andersen,

Kasserer – Anny Simonsen,

Regnskabsfører – Inger Thomsen,

Sekretær – Anny Simonsen,

Referent – Anne-marie Frederiksen,

Suppleant – Karen Hylleberg Jørgensen.

Desuden: Revisor – Niels Jørgen Andersen og revisorsuppleant – Anne Marie Hindhede.

Webmaster – Karen Hylleberg Jørgensen og Karen Degn.

FaceBook gruppen – Karen Degn.

På grund af situationen med coronavirussen har overdragelsesforretningen (kasserer og webmaster) også ligget stille efter generalforsamlingen, hvilket der selvfølgelig vil blive rettet op på, når det igen er forsvarligt at mødes inkl. at kunne komme i banken.

Påsken plejer jo at være en periode, hvor kunsten stortrives med mange udstillinger rundt i landet. Dette har også været anderledes i år. Mange kunstnere har derimod i år lavet virtuelle udstillinger, som jeg har forsøgt at fange en del af og lægge ind i vores Facebook-gruppe ”Kunstforeningen faust” forhåbentlig til glæde for os alle sammen. Har du ikke set dem, kan du nå det endnu – de ligger der stadig.

Nye medlemmer er også kommet til i årets første måneder og et par stykker har meldt sig ud, vi byder velkommen til de nye og håber, I bliver glade for jeres medlemskab. Man kan melde sig ind i kunstforeningen hen over hele året til og med den 30/11, og man vil da være sikker på også at deltage i udlodningen af gevinster på næste års generalforsamling. Som medlem i foreningen gennem flere år betaler man sit kontingent (350 kr) i marts måned, derved har foreningen økonomiske midler til drift og indkøb hen over året. Vi takker jer alle for den i år indbetalte kontingent, og opfordrer til, at skulle nogen have glemt at betale, så skynd jer på netbank og få det gjort – det bliver vi i bestyrelsen meget glade for. Jeg gentager lige konto nr. som er: Reg.nr. 2334 – Konto nr. 3488-723-587.

Sammen med alle jer glæder vi os til, at Danmark stille og roligt åbner op igen. Vi forventer at vores bestyrelsesmøde den 26/5 vil kunne gennemføres under de samme forudsætninger som sidst – hold afstand, god håndhygiejne og ingen berøring. På dette møde skal vi bl.a. planlægge indkøbsturen i august måned, tale om efterårets udstilling og andre ting.

Indtil da må vi fortsætte i de gode takter om ”Atholdeafstandhverforsig” – ”Morgensanghverforsig” med Philip Faber og andre gode vaner, som er opstået i denne krisetid. Personligt har jeg også været meget taknemmelig over, at vi i DK ikke har haft udgangsforbud, men gerne har måttet vandre i skoven osv, hvor vi undgår at møde mange mennesker.

Mange ønsker om at I passer på jer selv og hinanden og så ses vi på den anden side af Covid-19.

Karen Degn

Fmd. i Kf-faust