Referat GF 2020

Referat af generalforsamling Kunstforeningen Faust

fredag den 28. februar 2020

44 tilmeldte medlemmer og ægtefæller

Velkomst ved formand Karen Degn, der resumerede op på sidste års ændring af bestyrelsens antal medlemmer fra 7 til 5 og ved samme lejlighed blev der lavet en liste af frivillige hjælpere, der trådte til ved borddækningen til GF. Karen takkede Dorte og Maren for hjælpen.

Karen fortalte endvidere at det nu er 14 år siden foreningen blev stiftet, og at denne er den 13. ordinære GF som altid er den sidste fredag i februar.

Bestyrelsen blev præsenteret

 • Formand: Karen Degn
 • Næstformand: Anette Rind
 • Kasserer: Mette Jeppesen
 • Sekretær: Anny Simonsen
 • Referent: Anne-marie Frederiksen
 • Suppleant: Karen Hylleberg

Udstiller ved generalforsamlingen: Mette Gade

Fællesspisning med mad fra ”Den Rullende Kok” og søde fristelser fra Anette Rind Andersen.

Musikalsk indslag ved Malene Rind, der sang fantastisk dejligt og medrivende en fin farverig buket af bl.a. Regnvejrsdag i november, Star shining bright above you, Wonderful World.

Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent: Jørgen Kofoed
 • Formandens beretning ved Karen Degn.

Karen fortalte at medlemstallet nu er på 45, idet foreningen har fået

12 nye medlemmer og 6 er gået ud.

Der blev endvidere fortalt om foreningens aktiviteter gennem året.

Som noget nyt har vi afhold galleriaften, hvor en udvalgt kunstner fortæller om sit arbejde og vælger sange, som vi synger akkompagneret af Inger Thomsen på klaver.

Første arrangement var i maj, hvor kunstneren var Lisbeth Mølgaard. Vi købte et af hendes malerierne. Anden gang i september var med kunstneren Birgitte Gøje, også her købte vi et af værkerne, en keramik krukke. Aftnerne var godt besøgt med ca. 35 pr gang, og det er således et tiltag, der fortsætter med to gange årlig.

En anden vigtig aktivitet Karen fortalte om, var indkøbsturen til Spøttrup og Skive den 22.august. Turen foregik i private biler, og der var spisning på Spøttrup kro, for egen regning. Vi besøgte og indkøbte værker hos; Keramiker Karen Kristensen-Skive , Galleri Kamillen- Spøttrup, Værkstedsbutikken -Spøttrup og Jens Christian Vestergaard-Stoholm. Karen udpegede gevinsterne  i takt med information om turen.

Den 26.-27. oktober var der udstillingsdage i Galleri Faust med kunstnerne:

 • Dorte Øster – keramik
 • Karen Kristensen- keramik
 • Lars Henning Andersen – malerier
 • Gunhild Ramsdal – malerier
 • Birgitte Steenbech – malerier
 • Karin Ulrich – malerier og bronze
 • Mai-Brit Olesen – malerier

Kf-faust købte værker af Dorte Øster, Karin Ulrich og Lars Henning Andersen. Der er desværre sket et uheld med et låg der er gået i stykker – der er kontakt med Dorte Øster, og der bliver selvfølgelig lavet et nyt låg, som kunstforeningen betaler. Udstillingen blev besøgt af ca 100 gæster.

Endelig er der også købt kunst af Lisa Ammitzbøl, Rita Ravnholt Inger Jacobsen og Glaspuster Lofstad.

I forbindelse med fremvisning af gevinsterne, blev der orienteret om malergruppen der er flyttet til VUC, hvor lokalerne er stillet gratis til rådighed. Da malergruppen havde indbetalt leje af lokale i Stationen, valgte de at give pengene til indkøb af en ekstra gevinst i stedet for tilbagebetaling.

Karen fortalte at malergruppen havde haft en drøftelse om, hvorvidt medlemmerne skulle være medlem af kunstforening faust for at være med i malergruppen. Der var meninger for og imod, men det blev vedtaget, at man skulle være medlem, da malergruppen er udsprunget af kunstforeningen.

Malergruppen består pt. af 11 medlemmer.

Bestyrelsen har valgt at udvidde rammen, som der købes gevinster for til mellem 500 – 1200 kr

Hjemmesiden er blevet revideret og opdateret, så den kun omhandler Kf-faust.

Medlemskort er blevet genindført – alle tilstedeværende medlemmer ved GF fik nyt medlemskort.

Endelig orienterede Karen om de næste aktiviteter, hvor den første er en fælles tur Palmesøndag til galleri Munken i Løkken.

En gallerigudstjeneste med efterfølgende frokost og fernisering. Invitation sendes ud til medlemmerne snarest.

Den 13. maj vil der blive en ny galleriaften i faust. Herom senere.

Karen takkede bestyrelsen for arbejdet gennem år 2019.

 • Regnskab ved Mette Jeppesen:

Mette fremlagde og gennemgik regnskabet.

Der var et lille underskud på 182 kr. og en egenkapital på 1526 kr.

Kontingent fortsat 350 kr.

 • Forslag:

Kan kassereren vælges uden for bestyrelsen?

Det skulle ifølge vedtægter være tilladt.

 • Valg:

Mette Jeppesen modtager ikke genvalg, men ønsker at forlade bestyrelsen. Tak for mange år for K.F.faust.

Nyt medlem Inger Thomsen.

Medlemmer i den nye bestyrelse er:

Karen Degn, Anny Simonsen, Anette Rind, Inger Thomsen og Anne-marie Frederiksen. Suppleant: Karen Hylleberg Jørgensen

Revisor: Niels Jørgen Andersen

 • Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Der blev udloddet hele 19 gevinster blandt medlemmerne.

 • Eventuelt:

Maren efterlyste større synlighed – ordet faust – på mails, som sekretæren sender ud på vegne af Kf-faust. Taget til efterretning.

Under kaffen fortalte Mette Gade meget levende om sine malerier og vejen gennem diverse underviseres vejledning frem til hendes form i dag.

Endelig blev der udtrukket en række – 5 i alt – mindre gevinster blandt de fremmødte.

Ref. Anne-marie Frederiksen