Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrev Kf-faust

Juni 2019 – Kære medlemmer i Kf-faust

Med denne hilsen vil jeg begynde med at byde nye medlemmer velkommen i Kunstforeningen faust – vi nærmer os 50 betalende medlemmer – hvilket vi i bestyrelsen er rigtig glade for. Samtidig er antal medlemmer i FB-gruppen ligeledes vokset og er nu oppe på 170 medlemmer. Medlemskortene (som man får, når man indmelder sig i Kf-faust) har de seneste år forputtet sig, men de har nu igen set dagens lys og vil blive anvendt fremover. Er du indmeldt som medlem indenfor de sidste fire år og mangler du et medlemskort, kan du henvende dig hos sekretær Anny Simonsen – annysimonsen@mail.dk – som så vil sørge for, at du får et.

Kontingent er modtaget fra de fleste af medlemmerne – mange tak for det! Mangler du at indbetale, ser vi gerne at dette sker snarest på reg.nr. 2334 konto nr 3488-723-587. Ønsker du ikke længere et medlemskab, vil det lette vores arbejde i bestyrelsen, hvis du aktivt melder dig ud, hvilket kan ske enten til sekretæren annysimonsen@mail.dk eller til formanden mail@kkdegn.dk

Galleriaftenen den 8. maj med kunst, vin, sang og musik var en succes, derfor er vi også i fuld gang med at planlægge endnu en aften  i september måned 2019 med en ny kunstner – nærmere herom, når aftalerne er helt på plads.

Den 22. august er der som tidligere annonceret indkøbstur, hvor der skal købes gevinster til udlodning blandt medlemmerne på næste års GF – en tur hvor vi håber, at mange af jer, har lyst at deltage. Aftalerne er endnu ikke helt i hus, men vi tænker en tur rundt i området ved Spøttrup. Opslag følger.

Sidste weekend i oktober – begge dage kl. 11 – 16 – arrangeres udstilling i Galleri faust med flere kunstnere. Anette har allerede nu travlt med at forberede og kontakte kunstnerne mhp at få lavet kontrakter med dem.

Hjemmesiden www.kf-faust.dk driller os lidt, men Mette gør sit bedste for at lægge nyheder og billeder af indkøbte kunstværker ind på siden. Bær over med os, hvis der er noget I savner.

FB-gruppen  forsøger jeg at lægge flest mulige vedkommende events ind på og håber, at medlemmerne lader sig inspirere heraf, og samtidig lægger jeg selvfølgelig også kunstforeningens egne nyheder ind i gruppen. Aller øverst i FB-gruppen har jeg fastgjort kunstforeningens kalenderopslag, så vil I hurtigt kunne se, hvad og hvornår tingene foregår.

Til sidst de bedste ønsker om en dejlig sommer til alle.

P.v.a. bestyrelsen

Karen Degn.

Følg os på Facebook ”Kunstforeningen faust” og på hjemmesiden www.kf-faust.dk