Nyhedsbrev Marts 2019

Nyhedsbrev Kf-faust

Marts 2019  – Kære medlemmer i Kf-faust

Kunstforeningens bestyrelse har konstitueret sig som flg:

Formand – Karen Degn

Næstformand – Anette Rind

Kasser – Mette Jeppesen

Sekretær – Anny Simonsen

Referent – Anne-marie Frederiksen

Suppleant – Karen Hylleberg Jørgensen

Bestyrelsen har på sit første møde besluttet at gevinststørrelserne fremover kan variere fra min. 500,- kr til max 1200,- kr i indkøb. Desuden er vi glade for at se, at mange medlemmer har husket at indbetale kontingent. Tak for det.

Vi vil arbejde for at få vendt kurven og få flere til at melde sig ind i foreningen – vores mål det første år er, at medlemstallet igen stiger til over 50.

Vi har i store træk planlagt et årshjul for det kommende år med forskellige aktiviteter. Sæt allerede nu  ’X’ i kalenderen på følgende datoer: 22. august (indkøbstur), 26. + 27. oktober (udstilling), 28. februar 2019 (GF). Desuden arbejder vi nu under tidspres på en lidt anderledes kunstoplevelse – et aftenarrangement primo maj, vi håber det lykkes….

Og en lille appetitvækker til kunstoplevelser  m.m. ’på egen hånd’ her i foråret:

  1. 10 års jubilæum hos Jytte Meier på Galleri Tronsmark gl. skole, Hirtshalsvej 11, 9881 Bindslev – den 14. april (Palmesøndag) kl. 13 – 17.  (Jytte er også medlem i Kf-faust). Gratis adgang.
  2. Palmesøndag den 14. april er der Gallerigudstjeneste kl. 11 + Påskebuffet kl. 12 – 14 (køb billet på www.gallerimunken.dk) + Fernisering kl. 15 med Birgitte Raen Gilsvik – alt sammen hos Galleri Munken, Munkensvej 11, 9480 Løkken.
  3. Simon Aaen udstiller i Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsens vej 3, 6920 Videbæk tirsdag til søndag til og med den 7. april kl. 13 – 17. Simon Aaen er bl.a. kendt for sine mange kirkeudsmykninger. Entre: JA

Følg os også på Facebook ”Kunstforeningen faust” og på hjemmesiden www.Kf-faust.dk