Referat Generalforsamling 2019

 • Husk at betale kontigent på 350 kr Reg 2334 konto nr. 3488723587

Referat af Generalforsamling Kunstforeningen Faust

Fredag d. 22. februar 2019.

36 tilmeldte medlemmer og ægtefæller (34 fremmødte)

Velkomst ved Marianne Axelsen, der fortalte kort om Galleriets historie og, at kunstforeningen i år kan fejre 12 år fødselsdag.

Desuden blev bestyrelsen præsenteret

 • Formand Marianne Axelsen
 • Næstformand Conny Nielsen
 • Kasserer Mette Jeppesen
 • Sekretærer Anny Simonsen og Anne-marie Frederiksen
 • Menig medlem Rita Henriksen
 • Menig medlem Anette Rind
 • Suppleant Mette Gade

Udstiller: Rita Raunholt

Fællessang: Når vinteren rinder i grøft og i grav.

Fællesspisning med mad leveret af: Gastro Catering Viborg.

Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.: Bo Axelsen

 2. Formandens beretning ved Marianne Axelsen.

Marianne kunne fortælle, at foreningen har 40 medlemmer.

Derefter information om indkøbs- og kunstture.

Den første tur den 31.maj, hvor 15 personer kørte til Sorring lervarefabrik, hvor 9 spændende keramikere, ”krukkerne”, holder til. Ingrid Behrens viste os rundt.

Der blev købt flere fine ting.

På vej til Silkeborg blev det til en lille afstikker med besøg hos ”Den blå elefant”.

Et hyggeligt sted og en sjov oplevelse.

I Silkeborg besøgte vi ”Baghuset”, hvor billedkunstnerne Sidsel Brix og Diana Blutghen udstiller. Sidsel er uddannet illustrator og har bl.a. illustreret en flot bog med H.C.Andersens eventyr. Sidsel viste os rundt og tilbød vin og kaffe.

Vi købte et billede af Kejserens nye klæder

Turen blev afsluttet med et dejligt måltid, for egen regning, på et spisested i den gamle papirvarefabrik. Smukt vejr og smukke omgivelser.

Den anden kunsttur gik til Vestjyllands Kunstpavillon – Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk.

Vi var 14 personer der fik rundvisning og besøgte efterfølgende stedets cafe.

Turen gik derefter til Galleri Nørgaard udenfor Herning. Et stort og imponerende galleri med noget for enhver smag. Vi fik rundvisning af Gregers Nørgaard senior, der også solgte veteranbiler og motorcykler.

Vi købte 2×2 små malerier af Jesper Nørgaard junior.

Supplerende indkøbstur i Viborg den 6.december. Første besøg i ”Glaspusteriet Lofstad” med indkøb af vase og orkidekrukker.

Derefter besøg i keramikbutikken ”Bag det blå hus”. Her blev der købt keramik ugler, en høne og en skål.

Sidst et besøg hos Jens Hansen-Møller med indkøb af et smukt armbånd.

Kunstforeningen holdt udstilling i Galleri Faust den 27. og 28. oktober, med mange spændende kunstnere.

 • Birgitte Gøje – Keramik
 • Rikke Bech – Malerier
 • Bodil Hedegaard – Malerier
 • Marianne Husum – Malerier
 • Karen Flarup – Stenkunst
 • Aase Røjkær – Malerier
 • Gurli Mågaard – Malerier og skulpturer

        Vi købet flere kunstværker.

En fin udstilling og mange besøgende. Der blev serveret vin og snacks, og der kunne       købes kaffe og kage i cafeen.

Der var gjort meget ud af PR arbejdet – både i avis, som ikke bragte det indslag vi havde lavet, men vi annoncerede. Der var FB opslag på lokale sider i Ravnstrup og Finderup, og på landsdækkende FB sider. Mange, også de udstillende kunstnere, delte opslagene.

Desuden har der været afhold 5 bestyrelses- og planlægningsmøder til indkøbsturene og generalforsamlingen.

Marianne fortalte også om hjemmesiden, der løbende arbejdes med. Hun kom også med en forespørgsel blandt medlemmer om hjælp til forbedring.

Ligeledes arbejdes der videre med at finde et logo til foreningen, også med henblik på mere PR.

Der opfordres til at bruge FB og lægge opslag af interesse på siden.

Der er en malergrupper på 13 personer under foreningen.

 • Regnskab: Mette Jeppesen.

Mette fremlagde og gennemgik regnskabet. Der var et underskud på 175 kr. og en egenkapital på 1632 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingent for 2019 blev fastsat til 350 kr.

 •  Forslag:

Hvis der ikke kan findes, det krævede antal bestyrelsesmedlemmer, kan man fortsætte foreningen med en reduceres bestyrelse på 5 medlemmer, forudsat de 2/3 flertal ved generalforsamlingen jvf. Vedtægterne.

 • Valg:

Da 4 medlemmer gik ud af bestyrelsen (Marianne A. og Conny N modtog ikke genvalg + Rita H og suppleant Mette G ønskede at forlade bestyrelsen), skulle der findes nye medlemmer.  Der var ingen der meldte sig, så der blev opfordret til at summe over kaffen for at få nye medlemmer, da foreningen ellers måtte opløses.

Der blev spurgt til arbejdsbyrden, og Marianne orienterede om arbejdets omfang, og gjorde opmærksom på, at der er tale om et arbejde.

På konkret forespørgsel om, hvorvidt der var nogen der ville være medlem, meldte Karen Degn sig. På videre forespørgsel sagde Karen Hylleberg Jørgensen ja til at være suppleant.

Der stemtes om:

At nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 medlemmer.

INGEN stemte imod, så vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Konsekvensen heraf vil være:

 1. Ved beslutningstagen herunder kunstkøb skal der være 3 bestyrelsesmedlemmer til stede – blandt disse formand eller næstformand.
 • Hvis der er akut forfald af ét bestyrelsesmedlem ved indkøb af kunst, kan der udpeges et medlem af kunstforeningen til den specifikke tur.
 • i ulige år er der 2 medlemmer på valg

i lige år er der 3 medlemmer på valg.

Medlemmer i den nye bestyrelse er:

Karen Degn, Anette Rind Andersen, Mette Jeppesen, Anny Simonsen, Anne-marie Frederiksen

Suppleant Karen Hylleberg Jørgensen

Revisorsuppleant Anna Marie Hindhede blev genvalgt

 • Rita Raunholt fortalte om sine malerier og vejen dertil.
 • Bortlodning af de indkøbte kunstværker:

Der blev udloddet i alt 14 gevinster blandt medlemmer, og en del mindre værker blandt alle de fremmødte.

 • Eventuelt:

Forslag om at skrive sig på en liste, hvis man vil tilbyde sin praktiske hjælp – hjælperlisten blev påbegyndt samme aften.

Tilbud om at skrive sig på en liste eller kontakte Vagn Frederiksen, hvis man er interesseret i at udstille i Psykologcentret i Herning.

Afslutning med fællessang. ”Nu er jord og himmel stille”

Ref. Anne-marie Frederiksen